Bluetooth SIG ออกมาตรฐานใหม่สำหรับ Bluetooth 5 อย่างเป็นทางการแล้ว

สำหรับมาตรฐานใหม่ของ Bluetooth 5 อย่างเป็นทางการนั้น จะเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพการใช้งานที่มากกขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด ที่สำคัญคือมีขอบเขตพลังงานที่กว้างขึ้น สามารถครอบคลุมบ้านหรืออาคารเพื่อการเชื่อมต่อที่เสถียรมากขึ้น พร้อมลดการรบกวนของสัญญาณกับเทคโนโลยีไร้สายอื่นๆด้วย เหมาะกับอุปกรณ์ยุคใหม่อย่าง Smart Watch และผลิตภัณฑ์ประเภท IoT เป็นอย่างมากเลยทีเดียว

มาตรฐาน Bluetooth 5 อื่นๆ

  • พื้นที่การใช้งานครอบคลุมขึ้น 4 เท่า
  • ความเร็วที่มากกว่าเดิม 2 เท่า
  • ข้อมูลส่งได้ใน broadcast message เพิ่มขึ้น 8 เท่า

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Bluetooth 5 นั้นคาดว่าน่าจะออกมาสู่ตลาดจริงในอีกประมาณ 2-6 เดือนข้างหน้านี้