หน่วยงานภาครัฐของสหรัฐ กำลังหาวิธีเข้าถึงข้อความเข้ารหัสใน WhatsApp

WhatsApp

หนังสือพิมพ์ The New York Times รายงานข่าววงในว่า หน่วยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริกา น่าจะเป็น FBI กับ กระทรวงยุติธรรมที่เคยขอให้ Apple ถอดรหัส iPhone กำลังถกเถียงกันว่าจะใช้วิธีไหนในการเข้าถึงข้อความที่มีการเข้ารหัสของ WhatsApp

เนื่องจากความนิยมในในแอพนี้ค่อนข้างสูงขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้รัฐบาลไม่สามารถดักฟังข้อความเข้ารหัสได้ ซึ่งเรื่องนี้ทาง WhatsApp เองก็ปฏิเสธที่จะให้ความเห็น ส่วนทางกระทรวงก็ยังไม่ได้ตัดสินใจจะดำเนินการอย่างเป็นทางการ เพราะรัฐบาลก็สามารถจะเลือกใช้วิธียื่นเรื่องต่อศาลให้ WhatsApp ให้ความร่วมมือเหมือนกับกรณีของ Apple หรือจะออกกฎหมายมาบังคับให้บริษัทด้าน IT เปิดเผยข้อมูลเข้ารหัสต่อรัฐบาล