Google ประกาศปรับวิธีการจัดเรียงแอพใน Play Store

นักพัฒนาแอพ Android โปรดทราบ Google ประกาศปรับวิธีการจัดเรียงแอพใน Google Play Store โดยจะนำคุณภาพของแอพมาพิจารณาด้วย ไม่ว่าจะเป็นเสถียรภาพของแอพ, ความรวดเร็วในการทำงาน และอัตราการใช้งานแบตเตอรี่ หรือก็คือแอพที่แครชบ่อยหรือกินแบตเยอะก็จะถูกจัดอันดับให้อยู่ล่างๆ นั่นเอง พร้อมกันนี้ Google ก็ได้แนะนำว่านักพัฒนาควรดูสถิติใน Play Console เพื่อเช็คว่าผู้ใช้พบปัญหาอะไรบ้างในแอพของเรา จะได้ทำการแก้ไขเพื่อประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้แอพมากขึ้น