Apple จ้างอดีตดีไซเนอร์ที่เคยร่วมงานกับ Tesla และ Microsoft

Andrew Kim ที่ Apple จ้างมาเป็นอดีตดีไซเนอร์ที่เคยทำงานให้กับ Tesla และMicrosoft

  • ทำงานใน Tesla ช่วยออกแบบ Tesla Model 3, S, X และ Y
  • ทำงานใน Microsoft ช่วยออกแบบ UI ของ Windows 10, HoloLens และ Xbox One S

สำหรับการมาทำงานกับ Apple ก็ยังไม่แน่ชัดว่า Kim จะมาออกแบบอะไรบ้าง แต่คาดว่า Apple น่าจะกำลังสนใจสร้างรถยนต์ไร้คนขับอยู่ก็เป็นได้