Apple เผยข้อมูลแบตเตอรี่ของ Apple Watch Series 3

หลังจากที่หลายคนกำลังกังวลหรือกำลังคิดคำนวณถึงการใช้งานแบตของ Apple Watch Series 3 ที่สามารถต่อเน็ตได้ในตัวผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ซึ่งรุ่นปกติแบตจะอยู่ได้นานไม่เกิน 1 วันอยู่แล้ว พอมีคุณสมบัตินี้เข้ามาอีกจะเป็นอย่างไร?

แน่นอนว่า Apple ก็ไม่ปล่อยให้หลายคนสงสัย เพราะได้เปิดเว็บไซต์เผยข้อมูลแบตเตอรี่ Apple Watch Series 3 ให้ได้ทราบกัน

Apple Watch Series 3 ใช้เวลาในการชาร์จแบต 1 ชั่วโมง 30 นาที จะได้ความจุ 80% หากใช้เวลา 2 ชั่วโมง จะชาร์จแบตได้เต็ม 100% สำหรับการใช้งานในสถานการณ์ต่างๆ ดังนี้

  • สถานการณ์ทั่วไป สามารถใช้งานได้นาน 18 ชั่วโมง
  • ฟังเพลงผ่าน Bluetooth อย่างเดียว อยู่ได้ 10 ชั่วโมง
  • ออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยใช้ GPS ร่วมกับ LTE อยู่ได้ 4 ชั่วโมง
  • คุยโทรศัพท์แบบเชื่อมต่อ iPhone อยู่ได้ 3 ชั่วโมง ถ้าผ่าน LTE โดยตรงอยู่ได้ 1 ชั่วโมง