Didi Chuxing กับ SoftBank ร่วมเปิดให้บริการเรียกรถแท็กซี่ในญี่ปุ่น

การร่วมมือกันของ Didi Chuxing และ SoftBank ในครั้งนี้เป็นการร่วมทุนให้บริการเรียกรถแท็กซี่ในญี่ปุ่น โดยจะร่วมมือกับผู้ประกอบการแท็กซี่ในญี่ปุ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เพื่อให้สามารถเปิดใช้งานแพลตฟอร์ม ที่ผู้ให้บริการแท็กซี่ในญี่ปุ่นสามารถใช้งานได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ทั้งสองบริษัทคาดว่าจะสามารถทดลองให้บริการเรียกแท็กซี่ได้ภายในปีนี้ โดยจะเริ่มทดลองที่เมืองใหญ่ๆก่อน