Facebook Messenger สามารถจ่ายเงินผ่าน PayPal ได้แล้ว

paypal

วันนี้มีอัพเดตเรื่องการจ่ายเงินสำหรับ Facebook Messenger มาฝากกัน เพราะล่าสุดเราสามารถทำรายการจ่ายเงินผ่านแชทบอทบน Facebook Messenger ผ่าน PayPal ได้แล้วนั่นเอง เชื่อว่าผู้ใช้งานหลายคนคงเฝ้ารอให้มีการจ่ายเงินผ่าน PayPal มานานแล้ว อย่างไรก็ตามยังมีผู้ใช้งานบางกลุ่มที่ไม่ชอบ ก็สามารถทำการเลือกใช้งานจ่ายเงินแบบเดิมได้

ตอนนี้ Facebook Messenger  สามารถจ่ายเงินผ่าน PayPal ได้เฉพาะที่สหรัฐอเมริกาเท่านั้น ส่วนจะใช้งานทั่วโลกได้เมื่อไหร่นั้น คงต้องรอ PayPal ประกาศแจ้งอีกที