Google ปรับวิธีการตรวจสอบคลิกของโฆษณาบนมือถือใหม่

Google ปรับวิธีการตรวจสอบการคลิกของโฆษณาบนมือถือหรือในเครือข่าย AdMob ใหม่ เพื่อช่วยให้ประสิทธิภาพของโฆษณาดีขึ้น โดยปรับเป็นแบบ Native Ads ซึ่งจะไม่นับคลิกหากว่า

  • fast click หรือการคลิกโฆษณาเร็วเกินไป เพราะนั่นแปลว่าผู้ใช้งานไม่มีเวลาในการอ่านโฆษณาก่อนจะคลิกเลย
  • edge click หรือการคลิกโฆษณาที่ขอบ เนื่องจากส่วนมากจะเป็นความผิดพลาด ที่จะไปโดนโฆษณาโดยไม่ได้ตั้งใจของผู้ใช้งาน