Samsung เปิดตัวแอพแชท Wemogee สำหรับสื่อสารกับผู้ป่วยโรค Aphasia

Wemogee แอพแชทที่ใช้สำหรับสื่อสารกับผู้ป่วย Aphasia หรือผู้มีความผิดปกติด้านการเข้าใจภาษาด้วยอีโมจิ Samsung กล่าวว่าแอพดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะมีงานวิจัยสัญลักษณ์อย่างอีโมจิ ช่วยให้ผู้ป่วย Aphasia สามารถเข้าใจและสื่อสารได้ระดับหนึ่ง จึงเป็นที่มาของแอพดังกล่าว ตอนนี้รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษและอิตาลี้ เท่านั้น และจะเปิดให้ดาวน์โหลดในวันที่ 28 เมษายน 2017 นี้

Wemogee เป็นการพัฒนาระหว่าง Samsung และนักอรรถบำบัด มีวลีอยู่ในคลังตอนนี้ราว 140 วลี แบ่งเป็น 6 กลุ่มหลักๆ ได้แก่

  • ชีวิตประจำวัน
  • การกินและการดื่ม
  • ความรู้สึก
  • การช่วยเหลือ
  • กิจกรรมสันทนาการ
  • การเฉลิมฉลอง