Slack ประกาศเปลี่ยนโลโก้ใหม่

Slack แอพสื่อสารภายในองค์กรประกาศเปลี่ยนโลโก้ใหม่จากเครื่องหมาย # มาเป็นสัญลักษณ์ตามรูปแทน

สำหรับเหตุผลที่เปลี่ยน Slack บอกว่าโลโก้เก่าถูกออกมามาตั้งแต่ก่อนบริษัทเปิดตัวผลิตภัณฑ์แล้ว และเมื่อนำไปวางไว้บนพื้นหลังที่ไม่ใช่สีขาว หรือวางผิดองศา มันทำให้พังพินาศไปเลย นอกจากนี้เพื่อให้โลโก้บนสมาร์ทโฟนหรือแอพบน Windows เหมือนกันด้วย เพราะของเดิมโลโก้จะต่างกันทำให้กลายเป็นเป็นคนละโลโก้ไปเลย