Amazon Halo แอปวิเคราะห์สุขภาพจากรูปร่างและโทนเสียง

กับนาฬิกา Amazon Halo band มาพร้อมกับ Amazon Halo แอปวิเคราะห์สุขภาพ ราคาขายอยู่ที่ 64.99 ดอลลาร์ สำหรับโปรโมชั่น ราคาเต็ม 99.99 ดอลลาร์ มีสายสามสีคือ ชมพู เทา และดำ แอปจะวิเคราะห์สุขภาพได้จากรูปร่างและโทนเสียงของผู้ใช้

คำนวณค่าไขมันจากรูปร่างของผู้ใช้ ผู้ใช้ต้องถ่ายรูปเซลฟี่เต็มตัวส่งเข้าไปในแอป ตัวแอปจะสร้างรูปร่าง 3D ขึ้นมา สามารถบอกค่าไขมันเปรียบเทียบกับเพศและอายุของผู้ใช้ได้ ซึ่งควรถ่ายรูปใหม่ทุก 2 สัปดาห์ จะได้รู้ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายอยู่เรื่อยๆ

วิเคราะห์สุขภาพจากเสียง ผู้ใช้ต้องสร้างโปรไฟล์เสียงในแอป ซึ่งจะมีประโยคกำหนดให้พูด ไฟล์เสียงจะถูกเก็บไว้ในมือถือของผู้ใช้
และประมวลผลในเครื่อง หลังจากนั้นจะถูกลบออกอัตโนมัติ