Windows 10 เตรียมใช้งาน Taskbar แบบใหม่

Taskbar แบบใหม่ที่จะมาใน Windows 10 นั้น จะสามารถแสดงข้อมูลต่างๆให้ผู้ใช้งานได้ทราบ ไม่ว่าจะเป็น สภาพอากาศ ราคาหุ้น ข่าวสารต่างๆ ซึ่งถือว่าสะดวกและง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น ทั้งนี้ระบบนี้ยังอยู่ใน Windows Insider และยังไม่ได้ปล่อยอัพเดตออกมาให้ผู้ใช้งานทั่วไป ยังคงต้องรอกันต่อไป

สำหรับใครที่อยากจะลองใช้งานระบบ Windows Taskbar แบบใหม่นี้ก่อนใคร สามารถขยับไปใช้งาน Windows Insider ได้เลย