ผู้ใช้ Yahoo Mail พบว่าไม่สามารถตั้งค่าอีเมล์ให้เป็นการส่งต่อได้เหมือนเดิม

มีรายงานจากผู้ใช้ Yahoo Mail ว่า ไม่สามารถตั้งค่าอีเมล์ให้เป็นการส่งต่อ หรือ Forwarding ได้เหมือนเดิมแล้ว ทำให้มีผู้ใช้จำนวนไม่น้อยที่ต้องการจะย้ายออกจาก Yahoo Mail อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ทางทีมงานของ Yahoo Mail ก็ได้ออกมาบอกแล้วว่า การตั้งค่าอีเมล์ให้เป็นการส่งต่อนั้นถูกปิดเอาไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นแผนการปรับปรุงการใช้งานของระบบอีเมล์อยู่แล้ว และจะนำคุณสมบัตินี้กลับมาให้ใช้งานโดยเร็วที่สุด สำหรับผู้ใช้งาน Yahoo Mail ที่ตั้งค่าส่งต่ออีเมล์ไว้แต่เดิมนั้น จะไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้แต่อย่างใด